Pages

maandag 26 januari 2009

Ledenaantallen politieke partijen in Nederland


Vorige week publiceerde het Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) de jaarlijkse cijfers van partijlidmaatschap in Nederland. De trend volgend daalde het aantal leden van politieke partijen weer met ongeveer 0.6%. Grote winnaars waren dit keer D66 (+19.8%) en de Partij voor de Dieren (+14.9%). De rest bleef ongeveer gelijk of verloor duidelijk, met name de PvdA en GroenLinks (allebei bijna -5%). Opvallend is de daling bij de ChristenUnie en de stabilisatie van de SP het tweede jaar achtereen.


Een interessant onderscheid valt op de lange termijn te maken tussen de traditionele 'grote drie' partijen (CDA en voorlopers, PvdA en VVD). De cijfers vanaf 1978 van het DNPP laten een duidelijk verschil zien tussen de 'grote' en 'kleine' partijen. Daarbij moet natuurlijk wel aangetekend worden dat de groep kleine partijen steeds uit wisselende spelers bestaat, hoewel een stabiele kern van SP, SGP, ChristenUnie, GroenLinks en D66 (in die volgorde) voor het grootste deel van het aantal leden van het 'kleine' blok zorgt.


Tevens valt op dat de 'grote' partijen langzamer dalen dan de lineaire trend, terwijl de kleine partijen juist sneller groeien dan de trend. Het ledenverlies van partijen lijkt dus wel af te vlakken. Dat werd wel tijd ook, want het aantal leden is sinds 1978 met 33.5% afgenomen, van de grote partijen zelfs met 58%. In totaal zijn er nu 307.700 partijleden, dat is 2.5 % van het aantal kiesgerechtigden (2006).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten