Pages

zondag 30 juni 2013

Nieuwe plek voor weblog

Sinds april van dit jaar verschijnen mijn meeste blogs op StukRoodVlees.nl. Vanaf september 2013 ben ik werkzaam bij Trinity College Dublin. Daarom is de Engelstalige versie van mijn site voortaan te zien op www.tomlouwerse.nl. Mijn blog blijft actief via blog.tomlouwerse.nl.

Als het goed is blijven links naar de oude bloglocatie werken; u wordt dan vanzelf doorgestuurd naar blog.tomlouwerse.nl.


vrijdag 21 juni 2013

Samenwerking in de Kamer: coalitie versus oppositie

In april zette ik het stemgedrag in de Tweede Kamer op een rijtje. Daaruit bleek dat coalitiepartijen VVD en PvdA vaak hetzelfde stemmen. Niet heel verwonderlijk gezien het feit dat deze twee partijen samen de regering vormen. De partijen moeten een redelijke mate van overeenkomst in het stemgedrag hebben om het kabinet niet in de problemen te brengen. Dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat ze niet op andere manieren hun eigen profiel kunnen versterken. Eén van de manieren waarop dat kan is door moties in te dienen samen met oppositiepartijen. Op die manier kan de PvdA bijvoorbeeld laten zien dat ze nog steeds een centrum-linkse partij is. Maar gebeurt dat ook? Wie werkt met wie samen als het gaat om het indienen van moties en amendementen?

vrijdag 14 juni 2013

Weg om niets? Fred de Graaf en de evenredigheidsregel

De voorzitter van de Eerste Kamer wilde de inhuldiging van de Koning tot een feestje maken, maar kwam zelf van een koude kermis thuis. Het nieuws dat Geert Wilders door hem bewust buiten de commissie van in- en uitgeleide zou zijn gehouden maakte, hoewel door hem ontkend, zijn positie onhoudbaar. Inhoudelijk ging het om vrijwel niets: wie mag met het Koninklijk gezelschap naar binnen lopen? Maar door zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken om Wilders buiten de commissie te houden, gaf De Graaf wel de indruk partijdig te zijn. Dat bleek buitengewoon gevoelig te liggen in de Kamer.