Pages

woensdag 19 februari 2014

PollWatch2014 brengt Europese peilingen in kaart; let op de foutmarges

Vandaag werd PollWatch 2014 gelanceerd, een website waarop recente peilingen voor de Europese verkiezingen in alle lidstaten worden samengebracht. De site maakt op basis van nationale en EP-peilingen een ‘voorspelling’ van de samenstelling van het nieuwe Europees Parlement. Voordat we dit tot de nieuwe ‘Waarheid’ (met een grote W) verheffen drie waarschuwingen:
  1. De website maakt gebruik van peilingen voor het Europees parlement waar die beschikbaar zijn. Als er in een land alleen nationale zetelpeilingen beschikbaar zijn, dan worden die gecorrigeerd met een statistisch model, omdat in die peilingen middenpartijen meestal worden overschat. Die correctie werkt redelijk goed (90% goed voorspeld de dag voor de vorige verkiezingen), maar zorgt voor wat extra onzekerheid.
  2. Het gaat hier alleen om peilingen. Die geven doorgaans een redelijk goed beeld van de electorale stand van zaken, maar natuurlijk dient men rekening te houden met de foutmarge en mogelijke structurele afwijkingen als gevolg van gebruikte onderzoeksmethodes.
  3. De website claimt een ‘voorspelling’ van de uitslag te geven, maar het is in feite een samenvatting van de peilingen. De voor Nederland gebruikte peiling dateert van 11 januari van dit jaar. Gedurende de campagne kunnen nog heel wat zaken veranderen.

dinsdag 18 februari 2014

Zijn PvdA en Leefbaar Rotterdam het echt zo vaak eens?

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, gingen ook de lokale StemWijzers online. Voor veel kiezers is dat een bron van informatie over de partijstandpunten. Tijdens Buitenhof kwam de kiezershulp ook ter sprake. Presentator Marcia Luyten had hem gedaan en het viel haar op dat PvdA en Leefbaar Rotterdam het op “80%” van de stellingen eens was.

dinsdag 11 februari 2014

Met Xbox-gebruikers de verkiezingsuitslag voorspellen?

Nu er weer verkiezingen aankomen, zal de discussie over de betrouwbaarheid en validiteit van opiniepeilingen weer oplaaien. Politicologen bekritiseren daarbij vaak peilingen die niet zijn gebaseerd op een willekeurige steekproef, zoals die van Maurice de Hond. Om mee te doen aan zijn peiling, kun je jezelf gewoon aanmelden. Uit zijn panel van tienduizenden deelnemers trekt hij elke week een steekproef. Omdat sommigen (hoger opgeleiden, politiek geïnteresseerden) meer geneigd zijn om zich aan te melden, geven dat soort peilingen volgens politicologen een vertekend beeld. Of toch niet?

dinsdag 4 februari 2014

Ledental politieke partijen: kleine daling, trend stabiel

Gisteren presenteerde het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) het jaarlijkse overzicht van de ledenaantallen van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen. Het totale ledenaantal daalde licht naar zo’n 309 duizend. Belangrijke uitzondering: 50PLUS, dat haar ledental bijna zag verdubbelen naar 10.428. D66 en SGP boekten een kleine winst.