Pages

dinsdag 18 maart 2014

De peilingencarrousel draait door

Door Armen Hakhverdian, Tom Louwerse en Tom van der Meer 

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, en nog twee maanden te gaan tot de Europese verkiezingen, draait de peilingencarrousel weer op volle toeren. Mits correct uitgevoerd en geïnterpreteerd – twee grote ‘mitsen’ – vormen opiniepeilingen een fantastisch instrument met onschatbare waarde voor ons begrip van electorale processen. Peilingen bieden namelijk de mogelijkheid om politieke voorkeuren van miljoenen kiezers in kaart brengen door slechts een paar duizend van hen te ondervragen.

Lees verder op Stuk Rood Vlees >>

dinsdag 11 maart 2014

Verkiezingsbeloftes: wat heb je eraan?

Helemaal niets. Dat is het sentiment dat bij veel kiezers leeft over het nut van de beloften die partijen in verkiezingstijd doen. In het Nationaal Kiezersonderzoek 2010 vond 92 procent dat politici tegen beter weten in meer beloven dan ze waar kunnen maken. Slechts 8% was het eens met de stelling dat politici zich aan hun beloften houden (43% neutraal, de rest (geheel) oneens).

donderdag 6 maart 2014

Verbod Buma op overlopers gemeenteraad past meer bij opkomende democratieën

CDA-leider Buma stelde gisteren tijdens het Radio 1 verkiezingsdebat voor om het raadsleden onmogelijk te maken om zich af te scheiden van hun partij. In Roermond, dat hij als voorbeeld noemde, zitten inmiddels zeven eenmansfracties in de raad. Drie partijen kregen bij de verkiezingen al maar een zetel, en door het uiteenvallen van twee andere partijen is het in de Roermondse raad nu politiek wat onoverzichtelijk geworden. Wie z’n raadszetel niet zelf heeft verdiend, moet hem van Buma verplicht afstaan als hij zijn fractie verlaat.

woensdag 19 februari 2014

PollWatch2014 brengt Europese peilingen in kaart; let op de foutmarges

Vandaag werd PollWatch 2014 gelanceerd, een website waarop recente peilingen voor de Europese verkiezingen in alle lidstaten worden samengebracht. De site maakt op basis van nationale en EP-peilingen een ‘voorspelling’ van de samenstelling van het nieuwe Europees Parlement. Voordat we dit tot de nieuwe ‘Waarheid’ (met een grote W) verheffen drie waarschuwingen:
  1. De website maakt gebruik van peilingen voor het Europees parlement waar die beschikbaar zijn. Als er in een land alleen nationale zetelpeilingen beschikbaar zijn, dan worden die gecorrigeerd met een statistisch model, omdat in die peilingen middenpartijen meestal worden overschat. Die correctie werkt redelijk goed (90% goed voorspeld de dag voor de vorige verkiezingen), maar zorgt voor wat extra onzekerheid.
  2. Het gaat hier alleen om peilingen. Die geven doorgaans een redelijk goed beeld van de electorale stand van zaken, maar natuurlijk dient men rekening te houden met de foutmarge en mogelijke structurele afwijkingen als gevolg van gebruikte onderzoeksmethodes.
  3. De website claimt een ‘voorspelling’ van de uitslag te geven, maar het is in feite een samenvatting van de peilingen. De voor Nederland gebruikte peiling dateert van 11 januari van dit jaar. Gedurende de campagne kunnen nog heel wat zaken veranderen.

dinsdag 18 februari 2014

Zijn PvdA en Leefbaar Rotterdam het echt zo vaak eens?

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, gingen ook de lokale StemWijzers online. Voor veel kiezers is dat een bron van informatie over de partijstandpunten. Tijdens Buitenhof kwam de kiezershulp ook ter sprake. Presentator Marcia Luyten had hem gedaan en het viel haar op dat PvdA en Leefbaar Rotterdam het op “80%” van de stellingen eens was.

dinsdag 11 februari 2014

Met Xbox-gebruikers de verkiezingsuitslag voorspellen?

Nu er weer verkiezingen aankomen, zal de discussie over de betrouwbaarheid en validiteit van opiniepeilingen weer oplaaien. Politicologen bekritiseren daarbij vaak peilingen die niet zijn gebaseerd op een willekeurige steekproef, zoals die van Maurice de Hond. Om mee te doen aan zijn peiling, kun je jezelf gewoon aanmelden. Uit zijn panel van tienduizenden deelnemers trekt hij elke week een steekproef. Omdat sommigen (hoger opgeleiden, politiek geïnteresseerden) meer geneigd zijn om zich aan te melden, geven dat soort peilingen volgens politicologen een vertekend beeld. Of toch niet?

dinsdag 4 februari 2014

Ledental politieke partijen: kleine daling, trend stabiel

Gisteren presenteerde het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) het jaarlijkse overzicht van de ledenaantallen van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen. Het totale ledenaantal daalde licht naar zo’n 309 duizend. Belangrijke uitzondering: 50PLUS, dat haar ledental bijna zag verdubbelen naar 10.428. D66 en SGP boekten een kleine winst.

dinsdag 21 januari 2014

Hoe denken Kamerleden over een Europees referendum?

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het burgerinitiatief van het Burgerforum-EU over het houden van een referendum indien nieuwe bevoegdheden aan de Europese Unie worden overgedragen. De PVV heeft aangegeven nog een stap verder te willen gaan en een referendum te willen over het EU-lidmaatschap zelf.

dinsdag 14 januari 2014

Wat zeggen Tweede Kamerpeilingen over de gemeenteraadsverkiezingen?

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar zullen politieke peilingen weer meer in de belangstelling staan. Bij gebrek aan beter wordt daarbij vaak gekeken naar de peilingen voor de Tweede Kamer. Maar hoeveel zeggen die Tweede Kamerpeilingen nu eigenlijk over de gemeenteraadsverkiezingen (en omgekeerd)?

vrijdag 3 januari 2014

Veranderen moties van wantrouwen de standpunten van oppositiepartijen?

Moties van wantrouwen zijn een steeds populairder instrument van oppositiepartijen. Uit een overzicht in de Volkskrant blijkt dat sinds de eeuwwisseling maar liefst 37 van die moties werden ingediend in de Tweede Kamer, al werd er geen enkele aangenomen. Zo’n motie lijkt dus vooral een signaalfunctie te hebben, richting regering, maar vooral ook richting kiezers: op dit onderwerp maakt de regering het wel heel bont. Maar hoe beïnvloeden deze moties de stellingname van oppositiepartijen bij volgende verkiezingen? Een recent verschenen artikel betoogt dat oppositiepartijen hun standpunten eerder zullen wijzigen als er in het jaar voor verkiezingen veel moties van wantrouwen zijn aangenomen.