Pages

maandag 18 januari 2010

Kleine partijen bijna even groot als grote drie

De kleinere Nederlandse politieke partijen tezamen hebben bijna even veel leden als de grote drie gezamenlijk. Dit blijkt uit cijfers van het Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen. De cijfers laten een continuering van een langjarige trend zien. De grote drie partijen (CDA, PvdA, VVD) samen waren in 1980 nog 3,5 keer zo groot qua ledenaantal dan de kleinere partijen en één decennium geleden nog steeds 2 keer zo groot als de kleintjes. Deze voorsprong zijn ze kwijt. Deze ontwikkeling weerspiegelt de fragmentatie van het Nederlandse politieke landschap. In de laatste Politieke Barometer halen CDA, PvdA en VVD samen immers ook maar 72 zetels.Binnen de groep van kleinere partijen zijn wel duidelijke verschuivingen te zien. Grote winnaar is D66, dat zo'n 6000 nieuwe leden mag bijschrijven. De SP, traditioneel een sterke groeier, laat juist een afname van 4000 leden zien. In dat opzicht weerspiegelen de ledenaantallen de gepeilde zetelaantallen. De Partij voor de Dieren doet het ook goed en komt voor het eerst boven de 10.000 leden uit. De PvdA verliest 2000 leden; de overige partijen stijgen of dalen enkele honderden leden.

In bovenstaande figuur is te zien dat beide groepen partijen boven hun trendlijn zitten. Dat betekent dat de grotere partijen minder snel leden verliezen dan voorheen; de kleinere partijen groeien sneller dan in het verleden. In totaal is er dan ook sprake van een lichte ledengroei van politieke partijen in Nederland. Aangezien de bevolking natuurlijk ook toeneemt blijft het percentage van partijleden op het totaal aantal kiesgerechtigden rond de 2,5 procent zitten. In vergelijkend opzicht behoort Nederland daarmee tot de lage middenmoot.

Ledenaantallen van politieke partijen 1978-2010 (bron: DNPP)
Bron cijfers: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten