Pages

maandag 21 februari 2011

Prognose Eerste Kamer: meerderheid coalitie zeer onzeker

Als er vandaag verkiezingen voor de Eerste Kamer zouden worden gehouden, zouden de coalitiepartijen tussen de 35 en 40 zetels halen, zo blijkt uit een doorrekening van de beschikbare cijfers van de peilingen. Er is behoorlijke onzekerheid over de partijvoorkeur en de opkomstbereidheid van kiezers. De VVD zou volgens de simulatie waarschijnlijk 16 of 17 zetels halen, maar ook de PvdA heeft haar positie behoorlijk verstevigd in de afgelopen weken: 13 of 14 zetels. De PVV doe het weliswaar goed in de peilingen voor de Tweede Kamer, maar het is zeer de vraag of de opkomstbereidheid van de PVV-kiezers net zo hoog is als in voorgaande verkiezingen. Voorlopig lijkt de partij 11 of 12 Eerste Kamerzetels te krijgen (dat zouden er 2 à 3 meer kunnen zijn als de opkomstbereidheid hoger zou zijn).

Prognose Eerste Kamerzetels op basis van 1000 simulaties
(Leesvoorbeeld: in iets meer dan 40 procent van de simulaties kreeg het CDA 9 zetels)

Bij de overige partijen zien we een stevige daling van het CDA (8 tot 10 zetels), die mee kan vallen als de trouwe kiezers ook dit keer hun christendemocratische burgerplicht vervullen. De SP staat op 7 of 8 zetels, D66 op 5 of 6 en GroenLinks op 4 of 5. De uitslagen van de kleine partijen zijn lastig door te rekenen; de CU moet waarschijnlijk een verlies inboeken ten opzichte van 2007, terwijl SGP en PvdD redelijk stabiel staan.

In totaal komen de coalitiepartijen volgens deze berekening waarschijnlijk uit op 37 zetels, maar het zouden er ook goed 36 of 38 kunnen zijn. Er is namelijk nogal wat onzekerheid, met name wat betreft de opkomst. Deze onzekerheid zit overigens ook in de Eerste Kamer 'peilingen' van Synovate en Peil, al maakt men niet duidelijk hoe groot deze onzekerheid precies is. Peilers die met stelligheid beweren dat er op dit moment wel of geen meerderheid voor de coalitie is (waarbij hun totalen uitkomen op 37 of 38 zetels), houden u voor het lapje. Er is een behoorlijke onzekerheid in elke peiling en voor een getrapt verkozen orgaan neemt deze alleen maar toe. Het is spannend of de coalitie de meerderheid krijgt en dat is eigenlijk ook wel boeiend.
Prognose totaal aantal zetels voor VVD, PVV en CDA in Eerste Kamer
op basis van 1000 simulaties
(er zijn 38 zetels nodig voor de meerderheid)


De bovenstaande schattingen zijn gebaseerd op een rekenkundig model dat de beschikbare peilingen voor de Tweede Kamer gebruikt om een schatting te maken van de samenstelling van de Eerste Kamer, daarbij rekening houdend met regionale stempatronen (in de laatste drie verkiezingen voor Tweede Kamer, Europees Parlement en Provinciale Staten) en de opkomstbereidheid onder de aanhangers van de verschillende partijen (op basis van het verschil in uitslag tussen de Eerste Kamerpeilingen en Tweede Kamerpeilingen van Synovate, Peil en TNS NIPO).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten