Pages

dinsdag 4 februari 2014

Ledental politieke partijen: kleine daling, trend stabiel

Gisteren presenteerde het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) het jaarlijkse overzicht van de ledenaantallen van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen. Het totale ledenaantal daalde licht naar zo’n 309 duizend. Belangrijke uitzondering: 50PLUS, dat haar ledental bijna zag verdubbelen naar 10.428. D66 en SGP boekten een kleine winst.

Het is niet uitzonderlijk dat in een na-verkiezingsjaar (het jaar na het jaar waarin er Tweede Kamerverkiezingen waren) de ledentallen dalen. Dat was bij de afgelopen verkiezingen steeds het geval. In de onderstaande figuur staan de tellingen na de verkiezingen steeds in het rood: dat is elke keer een piek, waarna steeds een daling volgt. In tegenstelling tot de jaren 1980 en 1990 heffen die stijgingen en dalingen elkaar in de laatste 10 tot 15 jaar op, waardoor er niet langer sprake is van een dalende trend in het aantal partijleden. Hun absolute aantal is natuurlijk nog steeds erg laag (2,4% van de kiesgerechtigden is nu lid van een in de Kamer vertegenwoordigde partij).

Als we de ontwikkeling per partij bekijken valt op dat de grote verliezen nog steeds bij de traditionele grotere partijen (CDA, PvdA, VVD) te vinden zijn, terwijl de kleinere partijen stabiel zijn of een stijging laten zien. De stijging van de groep kleintjes is nu overigens vooral te danken aan de relatieve nieuwkomer 50PLUS.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten